bonus new member 100

ພະທາດຕາກຜ້າຄຳ

ວັດພະທາດສຸວັນນະຜ້າຄຳ

ດັ້ງເດີມມີຊື່ວ່າວັດພະທາດປາກຫ່າຍ ເປັນວັດທີ່ເກົ່າແກ່ມີຄວາມສັກສິດແຫ່ງໜຶ່ງທີປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງເທດສະບານເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ປະມານ 2,5 ກິໂລແມັດ. ວັດສຸວັນນະຜ້າຄຳ ຫຼື ວັດພະທາດປາກຫ່າຍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄສ 1022, ຈສ 384. ມາເຖິງປັດຈຸບັນມີອາຍຸໄດ້ 990 ປີແລ້ວ(ຂໍ້ມູນຈາກປະຫວັດເມືອງຫ້ວຍຊາຍ)

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382