bonus new member 100

ຕາດນໍ້າຍອນ

 

 

 

ຕາດນ້ຳຍອນຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ, ເປັນຕາດສາຍນ້ຳທະມະຊາດ

ສ້າງຂຶ້ນທີມີຄວາມສວຍງາມ, ເຊິ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 3-4 ແມັດ. ອ້ອມຮອບບໍລິເວນນ້ຳຕົກຕາດປະດັບດ້ວຍ

ທຳມະຊາດພູຜາປ່າໄມ້ທີສວຍສົດງົດງາມ, ມີນ້ຳໃສໄຫຼຕະຫຼອດປີ, ຕາດນ້ຳຍອນເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີມີມາ

ແຕ່ດົນນານຈົນກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ໃນປັດຈຸບັນກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະ

ນາທາງດ້ານສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄວ້ຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີມາທ່ຽວຊົມ. ຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ຕາດນ້ຳຍອນ

ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດສຳຜັດກັບບັນຍາກາດການດຳລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ,ຊົນເຜົ່າ

ມົ້ງ,ຊົນເຜົ່າລາຫູຊີ(ກຸ່ຍ) ແລະ ຊົນເຜົ່າປະນະ. ຕາດນ້ຳຍອນເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີມີຊື່ສຽງຍ້ອນຄວາມສວຍ

ງາມທາງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານປະນະ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດບໍລິການມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012ເປັນຕົ້ນມາ.ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ສາດມາດມາພັກຜ່ອນດ້ວຍການນັ່ງຊົມວິວທີຕູບນ້ອຍແຄມນ້ຳເພື່ອສຳຜັດກັບສາຍນ້ຳແລະທຳມະຊາດອັນສວຍ

ງາມໄປພ້ອມໆກັນ.

 

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382