bonus new member 100

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກ່ານ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກ່ານ                 

- ທີ່ຕັ້ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ບ້ານ ຕູບ

-ໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ : 85 ກມ

- ການເຂົ້າເຖິງ : ລົດ, ຍ່າງ

- ປີຄົ້ນພົບ ( ປີກໍ່ສ້າງ ) : 2006

- ເປີດບໍລິການປີ : 2007

- ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ : ເອກະຊົນ

- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ : ມີ

- ຈັດລະດັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ແຂວງ                                                   

- ສີ່ງອຳ¬ວຍຄວາມສະດວກ : ເຮືອນ,ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ( ເຮືອນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ )

- ແຜນສຳຫຼວດ : ສຳຫຼວດແລ້ວ

- ແຜນພັດທະນາ : ພັດທະນາແລ້ວ

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382