ລ່ອງແພນ້ຳງາວ

- ທີ່ຕັ້ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ບ້ານນ້ຳແພດ

ໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ : 30  ກມ

- ການເຂົ້າເຖິງ : ລົດ, ເຮືອ

- ປີຄົ້ນພົບ ( ປີສຳຫຼວດ ) : 2009

- ເປີດບໍລິການປີ : ຍັງບໍທັນເປີດບໍລິການ

- ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ : ແຂວງ

- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ : ບໍ່ມີ

- ຈັດລະດັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ແຂວງ

- ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ : ບໍ່ມີ

- ແຜນພັດທະນາ : ມີແຜນພັດທະນາ      

- ແຜນສຳຫຼວດ: ສຳຫຼວດແລ້ວ

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382