bonus new member 100

ພູຜາແດງ

- ທີ່ຕັ້ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ບ້ານປະນະ

-ໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ : 26 ກມ

- ການເຂົ້າເຖິງ : ລົດ, ຍ່າງ

- ປີຄົ້ນພົບ ( ປີກໍ່ສ້າງ ) : 2010

- ເປີດບໍລິການປີ : 2012

- ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ : ບ້ານ

- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ : ບໍ່ມີ

- ຈັດລະດັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ : ເມືອງ

- ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ : ທາງຍ່າງ, ຈຸດພັກເຊົາ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມ

- ແຜນສຳຫຼວດ : ສຳຫຼວດແລ້ວ

- ແຜນພັດທະນາ : ມີແຜນພັດທະນາ

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382